Ikon

Vill du ha ett kreativt jobb och skapa framtidens teknik?

En alternativ utbildning för dig som vill jobba kreativt!

Som mekanikkonstruktör jobbar du med CAD och skapar framtidens produkter. Vi har två olika utbildningar, en för dig med konstruktörsbakgrund som snabbt vill in i fordonsindustrin samt en för dig som gått gymnasiet och vill gå en utbildning där teori och praktik blandas.

Jag vill veta mer!

Vad gör en mekanikkonstruktör?

Som mekanikkonstruktör jobbar du ute hos de stora industrierna och ritar nya produkter och komponenter med hjälp av CAD. Det är en enorm brist idag på mekanikkonstruktörer och företagen rekryterar i princip alla som examineras. Därför kan du känna dig trygg med att din kompetens efterfrågas efter studierna. Dessutom är det en yrkesroll som har hög ingångslön och goda karriärmöjligheter.

Är du en mekanikkonstruktör?

Svara på sju snabba frågor här nedanför så visar vi dig om du kan passa som mekanikkonstruktör!

Trivs du med att jobba framför en dator?

Hur löser du helst problem?

Vilket av följande är det mest troligt att du tänker när du ser en ny pryl?

Brukar du tycka om skapande aktiviteter?

Har du bra sinne för pengar och ekonomi?

Tycker du om att lösa logiska/matematiska problem som exempelvis Sodoku?

Gillar du att jobba i ett team?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den oragea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teknik handlar om att se de tekniska sidorna av skapandet

 • IT är arbete med datorer och programvara som ex. CAD

 • Problemlösning handlar om att hitta smarta vägar till målet

 • Projektledning är att få projekten i hamn

 • Teamarbete handlar om att jobba tillsammans mot målet

 • Logik är en av byggstenarna i problemlösningen kring mekanik

 • Ekonomi handlar om att se till pengarna och kostnaderna kring en produkt

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen

Vi har två olika varianter av denna utbildning. En för dig som redan har yrkeserfarenhet och en för dig som inte har det. Har du tidigare erfarenhet läser du en utbidlning på två terminer varav en av dessa är ute på företag, annars är utbildningen fyra terminer men ändå en hel termin ute i näringslivet.


Mekanikkonstruktör inom automotive

Trollhättan, 1 år, Heltid

Den här kortare utbildningen är för dig som redan har arbetslivserfarenhet (1 år motsvarande heltid) från konstruktion eller motsvarande kunskap från högre studier. Du behöver också kunna en del CAD och konstruktion innan du startar utbildningen.

Efter den här utbildningen kan du hoppa rakt in i yrket som konstruktör inom automotive. Du kommer att ha kunskaper inom hela utvecklingsprocessen med allt från att utveckla ett koncept till en färdig konstruktionslösning. Du utvecklar din kompetens inom att konstruera i 3D samt i att välja lämpliga material, produktionsmetoder och sammanfogningsmetoder inom automotive.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 1 år

 • Studietakt: Helfart

 • Studieort: Trollhättan

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Mekanikkonstruktör inom metall och polymera material

Trollhättan, 2 år, Heltid

Den här utbildningen är på två år men har istället inte så höga förkunskapskrav.

Efter utbildningen kan du jobba som konstruktör för bearbetade-, svetsade-, gjutna-, formsprutade- och plåtkonstruktioner. Under utbildningen får du kunskaper om konstruktion för plast, metall och gummi samtidigt som du lär dig vilka olika material och bearbetningsmöjligheter som finns samt hur man lämpligen konstruerar för optimerad produktionstid och kostnad.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: 28:e augusti 2017

 • Utbildningslängd: 2 år

 • Sista ansökningsdag: 15 maj

 • Studietakt: Helfart

 • Studieort: Trollhättan

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Samarbete med branschen!


Hela utbildningen är framtagen i nära samarbete med stora företag i branschen som också sitter med i ledningsgruppen och styr utbildningens innehåll och kvalité. Ledningsgruppen ser helt enkelt till att du alltid lär dig det som företagen är i behov av så att du med stor säkerhet ska få jobb! Företag som är engagerade i vår utbildning är bland annat Volvo personvagnar, ÅF, Semcon och NEVS.

Samarbetsföretag

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du verkligen lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:


Föreläsningar & Inläsning

Undervisning och lektioner med lärare, både teoretiska och praktiska. Du har också avsatt tid för egna studier och inläsning.

Uppgifter & Inlämningar

Du besvarar och lämnar in uppgifter som du får av din lärare, tillbaka får du värdefull feedback och handledning. En del uppgifter gör du själv och andra gör du tillsammans med flera studenter. Som utvecklare ute i arbetslivet kommer du att arbeta mycket i team, så att redan nu öva upp den förmågan är riktigt användbart.

Tekniska verktyg

Med hjälp av vår lärportal har du alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial på nätet.

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. Du blir motiverad att lära dig nya saker hela tiden för att hitta lösningar på problemen. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är roligare att arbeta så men också ett realistiskt sätt att jobba på, eftersom du kommer att jobba just i team med kollegor på din framtida arbetsplats som mekanikkonstruktör.

Praktikplats

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och praktikperioder omsätter du dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta för att verkligen få ut så mycket som möjligt och kunna bidra med riktig kompetens på arbetsplatsen.

Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig riktigt mycket och knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser

Innehållet i respektive utbildning styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen verkligen kan leda till jobb.


Mekanikkonstruktör inom automotive

Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

 • Introduktion till yrkesrollen och branschens förutsättningar, 10 poäng

 • CAD, hållfasthet och toleranssättning, 45 poäng

 • Ellära och mekatronik, 15 poäng

 • Koppling mellan CAD och affärssystem, 10 poäng

 • Materialval, produktionsmetoder och standard inom branschen, 20 poäng

 • LIA - Tillämpad konstruktion, 100 poäng

Fem (5) poäng inom Yrkeshögskolan motsvarar en veckas studier på heltid.

Gör en intresseanmälan!

Mekanikkonstruktör inom metall och polymera material

Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

 • Ellära & Mekatronik, 20 poäng

 • Examensarbete, 40 poäng

 • Introduktion till CAD baserad konstruktion, 45 poäng

 • Materiallära & Hållfasthet, 45 poäng

 • Praktisk konstruktion & metodik, 90 poäng

 • Produktion, tillverkningsteknik & konstruktionsunderlag, 40 poäng

 • Produktutveckling, projektteknik & personligt ledarskap, 20 poäng

 • LIA - Tillämpad konstruktion, 100 poäng

Behörighet


Kriterier

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande förkunskaper som du kan ha förvärvat genom olika utbildningsformer och/eller i yrkeslivet.

Mekanikkonstruktör inom automotive

 • Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

 • Samt lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Matematik 3b eller 3c (Matematik C)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Fysik 1a (Fysik A)

 • Kemi 1 (Kemi A)

 • Teknik 1

 • CAD 1 (Cad A)

 • Konstruktion 1 och 2 (Konstruktion A och B)

 • Arbetslivserfarenhet (2 år motsvarande heltid) från konstruktion eller motsvarande kunskap från högre studier.

Mekanikkonstruktör inom metall och polymera material

 • Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

 • Samt lägst betyget Godkänd, E eller 3 i följande kurser:

 • Matematik 3b eller 3c (Matematik C)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Fysik 1a (Fysik A)

 • Kemi 1 (Kemi A)

 • Teknik 1

 • eller dokumenterad praktisk erfarenhet motsvarande 12 månaders heltidsarbete av industriell produktion eller produktutveckling inom metall eller polymera material.

Urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så kan du behöva göra ett intagningsprov för att komma in. Provet består i så fall av ett frågor inom matematik, teknik och konstruktion, samt även inom hå̊llfasthetslära för utbildningen inom automotive.

Välkommen in med din ansökan!

Om du är osäker på om du har rätt betyg och är behörig är du ändå varmt välkommen in med din ansökan och det underlag du har. Vi kollar på det oavsett vad och hör av oss om vi behöver mer kompletterande material!

Gör en intresseanmälan!